30-09-2020,Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 01η του μηνός Οκτωβρίου 2020

Καλείστε να προσέλθετε στην κεκλεισμένων των θυρών ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ(Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) την 01η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και της από 11-3-2020ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) άρθρο 10.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΑΓ 72/2018χρηματική αγωγή (ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑ κ ΣΙΑ ΕΕ ), που έγινε κατά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας,ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, για συνολικό ποσό 101.873,82 ευρώνομιμότοκα, η κ. Άννα Στ. Κουτουλάκη, δικηγόρος Ηρακλείου Κρήτης με ΑΜ ΔΣΗ 1220, εκπροσώπησε το Δήμο Μινώα Πεδιάδας στην εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία πήρε παράσταση κατά τη δικάσιμο της 24/09/2020 ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου (Τμήμα Δ) με αριθμ. πινακίου 3, 7 ημέρες για την νομιμοποίηση της ανωτέρω δικηγόρου (καταληκτική ημερομηνία 01/10/2020), ώστε να συνεχίσει ναεκπροσωπεί το Δήμο για την ανωτέρω υπόθεση.