31-01-2020, Ενεργοποίηση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για τους οφειλέτες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας καλούνται οι δημότες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο, να προσέλθουν στο Τμήμα Ταμείου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, προκειμένου να εξοφλήσουν ή να προβούν σε διακανονισμό της αποπληρωμής των οφειλών τους σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις, βάσει των διατάξεων του ν. 4152/2013.

 

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης από πλευράς οφειλετών, γίνεται γνωστό ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος όπως λάβει κάθε νόμιμο μέτρο για την είσπραξη των εν λόγω οφειλών - όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) – προχωρώντας συγκεκριμένα στις κάτωθι ενέργειες:

 

  1. δέσμευση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας από τις αρμόδιες Εφορίες.
  2. διακοπή υδροδότησης με την αφαίρεση των υδρομέτρων άρδευσης.
  3. δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών - κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας: 28913 40329-30.