25-05-2017, Εγγραφές στις Δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας, καλεί μητέρες (ή πατέρες οι οποίοι έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους) που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στις παρακάτω Δομές για το εκπαιδευτικό έτος  2017-2018, να υποβάλλουν σχετική  αίτηση:

  • ·Παιδικός Σταθμός Θραψανού που εδρεύει στην Βόνη, τηλ. 2891041808
  • ·Βρεφονηπιακός Σταθμός Καστελλίου , τηλ. 2891031495
  • ·Βρεφικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου ,  τηλ . 2891024349
  • ·Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ Αρκαλοχωρίου ,  τηλ.2891022100

Η αίτηση  υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά και εν συνεχεία σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία θα αποσταλεί από τις 24/05/2017 έως 09/06/2017 στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε κλειστό φάκελο υποψηφιότητας.

Οι μητέρες/πατέρες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) στις Ανωτέρω Δομές,

β) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας,

β) στην  ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr. Η αίτηση έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ από 24/05/2017.

Η «Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση», θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ,  να εκτυπώνεται και να αποστέλλεται  συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς  από 24/05/2017 έως και 09/06/2017

 στην ακόλουθη Διεύθυνση με την ένδειξη:

Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.

« ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Έτους 2017-2018

Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 Αθήνα