17-05-2019, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΓΑΡΙΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΓΑΡΙΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ.

 

 

 Μετά από πολλές δεκαετίες, ξεκίνησε σήμερα  και ολοκληρώνεται η διάνοιξη του κεντρικού δρόμου στη Γαρίπα.

  Ήταν αίτημα της τοπικής κοινωνίας και πραγματοποιείται σήμερα μετά από  συντονισμένες ενέργειες και τη συνεργασία της Τοπικής Κοινότητας, του Προέδρου της κ. Βασιλάκη Νικόλαου,  του  Αντιδημάρχου κ. Βασιλάκη Ιωάννη, της Τεχνικής  και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

    Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης  δήλωσε : «Ευχαριστώ  όλους για τη συνεργασία τους και τις ενέργειές τους , ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες γιατί επιτέλους πραγματοποιείται μια παρέμβαση που ήταν επιβεβλημένη να γίνει εδώ και δεκαετίες».