03-01-2020, Χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης σχολικών και κοινωνικών υποδομών διεκδικεί ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Με την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τρία (3) νέα έργα έκλεισε το 2019 για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ειδικότερα, η δημοτική αρχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με προτάσεις που υπέβαλλε κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, διεκδικεί:

Α. τη χρηματοδότηση ποσού 50.000€ από πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την υλοποίηση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρκαλοχωρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει ένα (1) νέο τμήμα βρεφικής φροντίδας, δυναμικότητας δέκα (10) βρεφών.

Β. τη χρηματοδότηση ποσού 55.500,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και

Γ. τη χρηματοδότηση ποσού 31.500,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης «η αξιολόγηση των παραπάνω προτάσεων αναμένεται να γίνει το προσεχές διάστημα από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων» προσθέτοντας πως «η χρηματοδότηση των ανωτέρω έργων – τα οποία διαθέτουν πλήρεις φάκελους – θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των σχολικών και κοινωνικών υποδομών του Δήμου μας».