03-09-2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

         Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2020 για τις θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την ανασύνταξη-ορθή επανάληψη των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησής τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση των υποψηφίων μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου:minoa@minoapediadas.gr εντός του προβλεπόμενου διήμερου όπως ορίζει η προκήρυξη. Μετά τις αντιρρήσεις των υποψηφίων θα ακολουθήσουν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης.