14-11-2019, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Μ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ

 

Στον ορισμό δύο εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων προχώρησε – με σχετική απόφαση του – ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Μανώλης Φραγκάκης. Ειδικότερα, με την υπ. αρ. 2555/12-11-2019 απόφαση του, καθήκοντα εντεταλμένων συμβούλων αναλαμβάνουν οι κ.κ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, με θητεία μέχρι τις 31/12/2020.

 

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας μεταβίβασε στους ανωτέρω τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

  • Στον κ. ΔΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ την εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό των αρμοδιοτήτων επί θεμάτων πρόληψης, προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας.
  • Στον κ. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ την εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό των αρμοδιοτήτων επί θεμάτων Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.