28-08-2017, Αποτελέσματα αιτήσεων για εγγραφή - επανεγγραφή στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

                                                                            

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις επανεγγραφής έχουν γίνει δεκτές και στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 οι Παιδικοί  Σταθμοί του Δήμου Μινώα Πεδιάδας θα υποδέχονται τα επανεγγραφόμενα νήπια.

Σε περίπτωση που σε κάποια αίτηση επανεγγραφής υπάρχουν υπηρεσιακά κωλύματα θα γίνει ενημέρωση από την γραμματεία των Παιδικών Σταθμών.

Όσον αφορά τις νέες εγγραφές ,  έχουνε γίνει δεκτές στο σύνολο τους και η  γραμματεία των Παιδικών Σταθμών από την 1η  Σεπτεμβρίου θα ενημερώνει  τους γονείς  για την  ημερομηνία ένταξης των παιδιών τους. Η σειρά ένταξης των παιδιών θα γίνει σύμφωνα με την μοριοδότηση  των αιτήσεων .

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς την  1η  Σεπτεμβρίου 2017 .

Για νέες αιτήσεις εισαγωγής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, οι γονείς θα μπορούν να απευθύνονται στους  Παιδικούς Σταθμούς και  κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις .