24-12-2019, Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 30η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου

Σας καλούμε, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: