21-02-2020, Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00

Σας καλούμε, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: