21-06-2022, Από 14 έως 18 Ιουλίου η θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη - Πρόσκληση ενδιαφερόμενων μικροπωλητών για υποβολή αίτησης συμμετοχής

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεως στην κοινότητα Βόνης, για το έτος 2022, στο πλαίσιο της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Μαρίνας, κατά το χρονικό διάστημα από 14 Ιουλίου (ημέρα εγκατάστασης) έως 18 Ιουλίου (ημέρα αποχώρησης).

Στο πλαίσιο αυτό καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτήν και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής  από τις 27-6-2022 έως και τις 08-7-2022.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (τηλ. επικοιν. 2891 340319 & 2891 340334).

Αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται η δυνατότητα αποστολής τους με e-mail στη διεύθυνση: minoa@minoapediadas.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη σχετική αίτηση από το παραπάνω Τμήμα ή να την αναζητήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (www.minoapediadas.gr).

Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου ορίζεται σύμφωνα με την αρ. 111/2013  (ΑΔΑ:ΒΕΝ0ΩΚ6-Κ5Β) Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπως συμπληρώθηκε με την αρ.89/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΒΩΚ6-64Ω) Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η αίτηση θεωρείται έγκυρη όταν κατά την υποβολή της συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η έκδοση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει κατόπιν της κατάθεσης του τέλους κοινόχρηστου χώρου, στο ταμείο του Δήμου στο Αρκαλοχώρι με κάρτα ή στον λογαριασμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, που τηρείται στην Παγκρήτια Τράπεζα, με IBANGR6408700120000000011200630.

 


*H υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της θρησκευτικής εορτής Αγίας Μαρίνας Βόνης, επισυνάπτεται σε σχετικό αρχείο, στο κάτω μέρος της δημοσίευσης

 

Αρχεία