14-7-2017,Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τους συμβασιούχους εργαζομένους στην καθαριότητα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας,  αφού συνεδρίασε έκτακτα την Τετάρτη 12/07/2017  μετά  από πρόταση  του Δημάρχου  κ. Ζαχαρία Καλογεράκη,  αποφάσισε ομόφωνα:

    « Την έγκριση της απασχόλησης  έντεκα  (11)  συμβασιούχων στην καθαριότητα έως την  ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών  πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση και όχι πέρα της 31/03/2018,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017,  του προσωπικού του οποίου προσλήφθηκε στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι 07/06/2017.

    Μετά από τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.  ζητά την πρόσληψη δεκαπέντε (15) μονίμων υπαλλήλων, δώδεκα (12) υπαλλήλων κατηγορίας Υ.Ε. εργάτες καθαριότητας,  δύο (2) χειριστών  μηχανημάτων  και ενός (1) οδηγού ».