25-11-2019, Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 29η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 29η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: