08-09-2020 Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατατάξης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Σχολικού Ετους 2020-2021

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2020 για τις θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την οριστική βαθμολογική τους κατάταξη με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάση των προσκομιζόμενων αιτήσεών τους.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ως επιτυχόντες θα κληθούν στη συνέχεια από το Δήμο να υπογράψουν συμβάσεις και να αναλάβουν υπηρεσίες στις σχολικές μονάδες του Δήμου.