08-01-2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α΄) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι:

 

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς του Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

 

            Με τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι και την ψήφιση του ως άνω νόμου, σε περίπτωση διασταύρωσης των τ.μ. που δηλώνονταν στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με τα δηλωμένα στο Ε9 διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους καθώς επίσης και πρόστιμα με προσαυξήσεις, γεγονός το οποίο δεν υφίσταται μετά την ψήφιση του ανωτέρω νόμου.

 

            Ως εκ τούτου, καλούνται οι κάτοικοι - δημότες του δήμου Μινώα Πεδιάδας όπως κάνουν χρήση της παραπάνω ευεργετικής ρύθμισης, η οποία έχει προθεσμία έως την

31η Μαρτίου 2020, με την οποία ουσιαστικά δύναται να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων των ιδιοκτησιών τους με τον Δήμο,  χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται στο Δήμο, σε φωτοαντίγραφα είναι τα εξής:

 

  1. Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία μας)
  2. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις)
  3. Το έντυπο Ε9 ((Έντυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων)
  4. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου στα τηλ. 2891340322 (Αρκαλοχώρι), 2891340130 (Καστέλλι) και 2891340405 (Θραψανό).

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Οικονομικών Θεμάτων, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Τουρισμού & Καταστημάτων – Εμπορίου

 

 

 

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ