20-10-2015,Εκθόδηκαν οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα ΤΕΒΑ στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες του, ότι εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα ΤΕΒΑ για όσους είχαν κάνει αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή προς Απόρους» της Περιφέρειας Κρήτης, για την προγραμματική περίοδο 2015-2020.

Παρακάτω παρατίθεται o κατάλογος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, με την ένδειξη «εγκρίθηκε – απορρίφθηκε»

Όσων εκ των δυνητικά ωφελουμένων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί, δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση. Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν από Τετάρτη 21 Οκτωβρίου έως και Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι, που η αίτηση τους απορρίφθηκε, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο για την τεκμηρίωση της ένστασης τους, της οποίας το έντυπο μπορούν να εξασφαλίσουν και μέσω του site του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minoapediadas.gr/information-services/news, όπως επίσης μπορούν να λάβουν χρήσιμες οδηγίες από το αντίστοιχο αρχείο που είναι αναρτημένο.

 

Πληροφορίες στα κατά τόπους γραφεία :

1. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλλων, 25ης Μαρτίου Αρκαλοχώρι, στο τηλ. 2891022922 (Ώρες εξυπηρέτησης : 09:00 π.μ. έως  12:00 μ.μ)

 2. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δ. Ε. Αρκαλοχωρίου Ελ. Βενιζέλου 208, στο τηλ. 2891340503 (Ώρες εξυπηρέτησης : 09:00 π.μ. έως  12:00 μ.μ)

 3. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δ. Ε. Καστελλίου, στο τηλ. 2891340141 (Ώρες εξυπηρέτησης : 09:00 π.μ. έως  12:00 μ.μ)

 4. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δ. Ε. Θραψανού,στο τηλ. 2891041838 (Ώρες εξυπηρέτησης : 09:00 π.μ. έως  12:00 μ.μ)