1η τροποποίηση πρόσκλησης ως προς την καταληκτική ημερομηνία προς δυνητικά ωφελουμένους για το Κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη ζωή Δήμου Μινώα Πεδιάδας» στο Θραψανό

1η τροποποίηση πρόσκλησης ως  προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων για την πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προς δυνητικα ωφελούμενους για το Κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη ζωή Δήμου Μινώα Πεδιάδας» στο Θραψανό. 

 

Νέα ημερομηνία υποβολής μέχρι την Δευτέρα στις 12 Δεκεμβρίου 2016 στις 02:00 μ.μ.