30-8-2016,Αποτελέσματα αιτήσεων για εγγραφή-επανεγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

        Αγαπητοί γονείς,

   Σας  ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις επανεγγραφής έχουν γίνει δεκτές   και στις  2 Σεπτεμβρίου 2016 οι Παιδικοί  Σταθμοί του Δήμου Μινώα Πεδιάδας θα υποδέχονται τα επανεγγραφόμενα νήπια. Σε περίπτωση που σε κάποια αίτηση επανεγγραφής υπάρχουν υπηρεσιακά κωλύματα, θα γίνει ενημέρωση από την γραμματεία των Παιδικών Σταθμών.

  Όσον αφορά τις Νέες Εγγραφές έχουν γίνει δεκτές και  η  γραμματεία των Παιδικών Σταθμών από την 1η  Σεπτεμβρίου θα ενημερώνει  τους γονείς  την  ημερομηνία ένταξης των παιδιών τους .

  Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς στις   1 Σεπτεμβρίου 2016 .