'Εναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για ανέργους στο Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, για την πρόσληψη τους στον Δήμο για 49 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων πλήρους απασχόλησης, οκτάμηνης διάρκειας.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε  την Τρίτη 24/01/2017 και λήγει  την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12:00 πμ.

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται - αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

 
Οι ειδικότητες για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας είναι οι εξής:

 

 

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

2

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

10

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ

1

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

4

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

5

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΕ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

1

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

1

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΤΕ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

2

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

 

 Αρχείο:

www.oaed.gr