Γνωστοποίηση της ανακοίνωσης των συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων για τις Γενικές Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Γνωστοποίηση της ανακοίνωσης των συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτωνΓνωστοποίηση της ανακοίνωσης των συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων για τις  Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.