16-11-2015,Ανακοίνωση βάσει των διατάξεων του Ν. 356/74

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Εσόδων, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, προτίθεται να προβεί από 23/11/2015 σε δέσμευση των Α.Φ.Μ. και εν συνεχεία σε δέσμευση λογαριασμών σε Τράπεζες, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 356/74.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας για την πληρωμή και ρύθμιση των οφειλών σας, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσάρεστη και για εμάς επιβολή των προβλεπόμενων αναγκαστικών μέτρων που προβλέπει ο νόμος.