4-05-2016,Ανακοίνωση για χρήση κοινόχρηστου χώρου το έτος 2016

 Όσοι δημότες κάνουν χρήση ή ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, πλατεία, πάρκο-αλσύλιο κλπ) για το έτος 2016 έχουν υποχρέωση να προσέλθουν στο Δήμο και να υποβάλλουν αίτηση έως 15 Ιουνίου 2016 προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 1080/80.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο  για Κοινόχρηστους χώρους γενικά, πεζοδρόμια, πλατείες,  Πάρκα – Αλσύλια σύμφωνα με την 319/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν ως εξής:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΤΙΜΗ /τ.μ.

Δ.Ε. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ- ΠΑΡΚΑ-ΑΛΣΥΛΙΑ

6,50€/τ.μ.

Δ.Ε ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

20,00€/τ.μ.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ

6,50€/τ.μ.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

20,00€/τ.μ.

ΛΟΙΠΑ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ -ΠΑΡΚΑ-ΑΛΣΥΛΙΑ

6,50€/τ.μ.

Δ.Ε ΘΡΑΨΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ- ΠΑΡΚΑ-ΑΛΣΥΛΙΑ

6,50€/τ.μ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ

ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ- ΠΑΡΚΑ-ΑΛΣΥΛΙΑ

 

6,50€/τ.μ.

            Στην αίτησή σας πρέπει να αναφέρετε:

α. τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα για τα οποία επιθυμείτε να κάνετε χρήση για το έτος 2016.

β. αν στον κοινόχρηστο χώρο που θα χρησιμοποιείτε έχετε εγκαταστήσει οποιαδήποτε κατασκευή (οικίσκο, πέρκολα κλπ) και αν γι’αυτό σας έχει δοθεί άδεια από τη δημοτική αρχή ή το πολεοδομικό γραφείο.

            Όσοι δεν ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2016 θα πρέπει να προσέλθουν να κάνουν αίτηση απαλλαγής.

            Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016, η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται παράνομη και μετά από επιτόπιο έλεγχο θα σας επιβληθεί το πρόστιμο όπως ορίζεται με τις διατάξεις του Ν. 1080/80.

            Όσοι από εσάς έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές όσον αφορά τη χρήση κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει μέχρι τις 15/6/2016 να τις ρυθμίσουν ή να τις εξοφλήσουν, διαφορετικά δεν θα κάνουν χρήση για το έτος 2016.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Γραφείου Προσόδων και Περιουσίας:

  • στο Αρκαλοχώρι 2891340322-23 (κα. Κυριακάκη Άννα και κ. Κυριακάκη Ζαχαρία),
  • στο Καστέλλι 2891340134 (κα. Στιβακτάκη Αικατερίνη) και
  • στο Θραψανό 2891340405 (κα. Βασιλάκη Μαρία)

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΛΕΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ