11-05-2020, Ανακοίνωση Παραλαβής Κτηνοτροφικών Δηλώσεων

 

Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστή η έναρξη της διαδικασίας παραλαβής των κτηνοτροφικών δηλώσεων έτους 2020 η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 29/05/2020.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν οι κτηνοτρόφοι είναι τα εξής:

1) Δελτίο αστυνομική ταυτότητας ( 3 αντίγραφα)

2) 4 πρόσφατες φωτογραφίες

3) Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/1986 (υπάρχει στο ΚΕΠ)

4) Κτηνοτροφική Δήλωση συμπληρωμένη (4 αντίγραφα)

5) Αντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (3 αντίγραφα)

6) Αντίγραφο τίτλων κατοχής Βοσκοτόπων: Συμβόλαιο ή Ενοικιαστήριο (3 αντίγραφα)

7) Άδεια του Δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου για την βόσκηση των ζώων σε δημοτικές ή δημόσιες εκτάσεις (3 αντίγραφα)

 

Σημειώνεται ότι η κατάθεση των δηλώσεων θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο κατόπιν ραντεβού με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα:

  • Αρκαλοχώρι: 28913 40502 και 28913 40500
  • Καστέλλι: 28913 40132                               
  • Θραψανό: 28910 41838