Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ(Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚΑ' 87).