Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018(Καστέλλι)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ(Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματατης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87).