Δημοσιευμένος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

Παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε το πλήρες pdf για το Δημοσιευμένο Οργανισμό Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του Δήμου.