11-8-2016,Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής την 12η Αυγούστου 2016(Καστέλλι)

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή τα θέματα προς συζήτηση χρήζουν άμεσης λήψης απόφασης για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.