12-5-2016,Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 16-5-2016(Καστέλλι)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση τηςΟικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥτου Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 16η τουμηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. για τησυζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής