14-7-2016,Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούµε, σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 15η Ιουλίου 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.µ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης.