3-4-2017,Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Απριλίου 2017(Καστέλλι)

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 07η Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεωντου Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτονται.