24-3-2017,Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 28-3-2017(Καστέλλι)

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00’ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο.