16-02-2017,Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Φεβρουαρίου 2017(Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 17η Φεβρουαρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00’ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο.