12-05-2017, Πρόσκληση για συνεδρίαση την 16η Μαϊου 2017(Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 16η Μαΐου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00’ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα συνημμένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.