16-5-2016,Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20-5-2016(Καστέλλι)

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30’ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο.