3 Οκτωβρίου 2023
10:44
20.1 oC
Υγρασία 61%
Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας» αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 86/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας (ΦΕΚ 1249/τχ’ Β’/14-06-2011) ύστερα από τη συγχώνευση των εξής νομικών προσώπων: (α) «Κοινωφελής Επιχείρηση Αρκαλοχωρίου» (ΦΕΚ 2413/τχ’ Β’/04-12-2009), (β) «Κοινωφελής Επιχείρηση Καστελλίου» (ΦΕΚ 1973/ τχ’ Β’/10-09-2009) και (γ) «Κοινωφελής Επιχείρηση Θραψανού» (ΦΕΚ Β΄ 1969/ τχ’ Β’ / 10-09-2009).

Έδρα & Καταστατικοί Πόροι

Έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης αποτελεί το Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και μεταξύ των καταστατικών σκοπών αυτής περιλαμβάνονται:

  1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής ηλικίας, της παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.α. καθώς και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
  2. Η εφαρμογή  πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
  3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών, με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
  4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας.
  5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
  6. Η προώθηση και ανάπτυξη  του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
  7. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της  απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του δήμου.
  8. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
  9. Η δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας.

Μεταξύ των κοινωνικών προγραμμάτων που υλοποιούνται με επιτυχία από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας είναι τα εξής:

Διοίκηση - Σύνθεση Δ.Σ.

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας» διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τα μέλη του οποίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά την δημοτική περίοδο 2019-2023 η σύνθεση του Δ.Σ. της Επιχείρησης, σε ότι αφορά τα τακτικά μέλη αυτού, είναι η εξής:

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Στρατάκης Εμμανουήλ Δημότης 2891031824

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δρακάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος 6979790006

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Χατζάκη - Φραγκάκη Ευαγγελία Δημοτικός Σύμβουλος
Συμιανάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος symianakis@minoapediadas.gr
Γερακιανάκη Καλλιόπη Δημότης
Σταφυλάκης Γεώργιος Δημότης
Τσικαλάκης Ιωάννης Δημότης
Μουράτη - Σολάκη Νίκη Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα
Μαρκάκη Μαρία Εκπρόσωπος εργαζομένων στην Επιχείρηση