15-6-2016,Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

O Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, στην προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές οικονομικές προσφορές, σε κλειστό φάκελο, που θα απευθύνεται προς την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (Θραψανό Τ.Κ. 70006) με τίτλο: Προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.