Πρόσκληση για ορκωμοσία Δημοτικής Αρχής

Μετά την επικύρωση την εκλογής και την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 που αφορούν στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 66/2019 και 76/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, καλείστε, για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α’ 87) ορκωμοσία, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, στις 30/08/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 06:30 μ.μ.