3 Οκτωβρίου 2023
10:52
20.1 oC
Υγρασία 61%
Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου. Συγκροτείται σε όλους τους Δήμους που έχουν περισσότερους από έναν Αντιδήμαρχο και σε αυτήν μετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος.

Αρμοδιότητες

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης), ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Φραγκάκης Εμμανουήλ Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας 2891340333 mayor@minoapediadas.gr

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αραβιάκης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών 28913 40339, 6979790005 araviakis@minoapediadas.gr
Δρακάκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Πολεοδομικών θεμάτων και Πολιτικής Προστασίας 28913 40147, 6974950506 drakakis@minoapediadas.gr
Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών 28913 40410, 6977808500 zampoulakis@minoapediadas.gr
Καλομοίρης Στυλιανός Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Οδοποιίας και Περιβάλλοντος 6979790002 kalomoiris@minoapediadas.gr
Σαμωνάκης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Οδοποιίας και Περιβάλλοντος 2891500153, 6980458338 samonakis@minoapediadas.gr