Διαγραφή από τα Δημοτολόγια λόγω θανάτου

Για διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου απαιτείται:

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου