Άνοιγμα μερίδας δημότη – μεταφορά από πατρική μερίδα

Για άνοιγμα μερίδας δημότη - μεταφορά από πατρική μερίδα απαιτείται:

  1. Ληξιαρχική πράξη γάμου