Δήλωση γάμου στα δημοτολόγια

Για δήλωση γάμου στα δημοτολόγια απαιτείται:

  1. Ληξιαρχική πράξη γάμου