Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου