Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Δήμο Αρκαλοχωρίου  με τα στοιχεία της διεύθυνσης.
  5. Εκκαθαριστικό εφορίας