Χορήγηση πιστοποιητικού έκδοσης ταυτότητας

  1. Αίτηση
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου