Δήλωση θανάτου στα δημοτολόγια

Για δήλωση θανάτου στα Δημοτολόγια απαιτείται:

  1. Ληξιαρχική πράξη Θανάτου.