Αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους

Για αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους απαιτείται:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου