Χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης και εντοπιότητας

  1. Αίτηση
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου