ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑKΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑKΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016