ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017