ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2017